Ällmora väder

 Latitud N 59° 12' 27"    Longitud E 18° 22' 31"    Höjdnivå 36 m

Startdatum för rekord 25 augusti 2014. Här är extremvärdena sedan.

Startdatum för rekord 25 augusti 2014
Temperatur och Luftfuktighet I år 2022 Totalt
Högsta temperaturen 31,0 °C kl 15:12 den 21 juli 34,3 °C at 18:38 on 08 maj 2016
Lägsta temperaturen -9,2 °C kl 08:23 den 07 januari -15,1 °C at 04:44 on 07 december 2021
Lägsta köldfaktorn -11,4 °C kl 08:38 den 06 januari -16,7 °C at 18:30 on 27 februari 2018
Högsta minimitemmperatur 19,5 °C den 16 augusti 20,0 °C at 04:49 on 15 juli 2021
Lägsta maximitemperatur -4,1 °C den 06 januari -9,4 °C at 00:00 on 27 februari 2018
Nederbörd
Högsta nederbördsintensitet 68,4 mm/hr kl 07:46 den 26 september 193,9 mm/hr at 05:37 on 01 mars 2021
Högsta timvisa nederbörd 71,4 mm kl 10:33 den 22 april 99,0 mm at 14:14 on 28 februari 2021
Högsta dagliga nederbörden 31,8 mm den 02 juni 214,2 mm on 03 november 2018
Högsta månatliga nederbörden 63,0 mm september 450,8 mm mars 2021
Vind
Maximala vindbyn 16,3 m/s kl 05:25 den 24 februari 16,3 m/s at 05:25 on 24 februari 2022
Högsta vindhastigheten (medelvärde 10 min) 12,3 m/s kl 09:03 den 24 februari 12,3 m/s at 09:03 on 24 februari 2022
Lufttryck vid havsnivån
Lägsta lufttrycket 963,4 mb kl 22:38 den 29 januari 945,3 mb at 17:47 on 21 oktober 2021
Högsta lufttrycket 1049,0 mb kl 09:15 den 19 mars 1077,5 mb at 09:50 on 11 april 2016
:nu::soldata::idag::igår::oktober::2022::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2022-10-02 09:05:00
skapad av Cumulus v1.9.4 (1098)