Ällmora väder

 Latitud N 59° 12' 27"    Longitud E 18° 22' 31"    Höjdnivå 36 m

Startdatum för rekord 25 augusti 2014. Här är extremvärdena sedan.

Startdatum för rekord 25 augusti 2014
Temperatur och Luftfuktighet I år 2020 Totalt
Högsta temperaturen 29,9 °C kl 15:12 den 25 juni 34,3 °C at 18:38 on 08 maj 2016
Lägsta temperaturen -6,5 °C kl 05:36 den 22 mars -14,2 °C at 02:18 on 06 januari 2017
Lägsta köldfaktorn -8,0 °C kl 06:32 den 31 mars -16,7 °C at 18:30 on 27 februari 2018
Högsta minimitemmperatur 16,7 °C den 22 augusti 19,6 °C at 04:32 on 30 juli 2018
Lägsta maximitemperatur -0,7 °C den 27 februari -9,4 °C at 00:00 on 27 februari 2018
Nederbörd
Högsta nederbördsintensitet 43,5 mm/hr kl 15:24 den 01 juli 136,5 mm/hr at 21:06 on 05 augusti 2019
Högsta timvisa nederbörd 30,4 mm kl 14:22 den 11 oktober 30,4 mm at 14:22 on 11 oktober 2020
Högsta dagliga nederbörden 19,1 mm den 01 maj 214,2 mm on 03 november 2018
Högsta månatliga nederbörden 90,1 mm januari 214,2 mm november 2018
Vind
Maximala vindbyn 13,3 m/s kl 15:23 den 22 februari 13,3 m/s at 15:23 on 22 februari 2020
Högsta vindhastigheten (medelvärde 10 min) 7,7 m/s kl 18:38 den 02 april 8,1 m/s at 06:09 on 30 september 2016
Lufttryck vid havsnivån
Lägsta lufttrycket 962,2 mb kl 12:01 den 10 februari 962,2 mb at 12:01 on 10 februari 2020
Högsta lufttrycket 1044,6 mb kl 07:59 den 22 mars 1077,5 mb at 09:50 on 11 april 2016
:nu::soldata::idag::igår::oktober::2020::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2020-10-24 08:30:00
skapad av Cumulus v1.9.4 (1098)