Ällmora väder

 Latitud N 59° 12' 27"    Longitud E 18° 22' 31"    Höjdnivå 36 m

Startdatum för rekord 25 augusti 2014. Här är extremvärdena sedan.

Startdatum för rekord 25 augusti 2014
Temperatur och Luftfuktighet I år 2023 Totalt
Högsta temperaturen 29,5 °C kl 14:50 den 29 juni 34,3 °C at 18:38 on 08 maj 2016
Lägsta temperaturen -11,4 °C kl 06:04 den 09 mars -15,1 °C at 04:44 on 07 december 2021
Lägsta köldfaktorn -12,8 °C kl 08:04 den 22 november -16,8 °C at 23:28 on 13 december 2022
Högsta minimitemmperatur 16,9 °C den 22 juni 20,0 °C at 04:49 on 15 juli 2021
Lägsta maximitemperatur -3,3 °C den 22 januari -9,4 °C at 00:00 on 27 februari 2018
Nederbörd
Högsta nederbördsintensitet 75,5 mm/hr kl 16:58 den 08 juli 193,9 mm/hr at 05:37 on 01 mars 2021
Högsta timvisa nederbörd 82,2 mm kl 07:26 den 24 februari 99,0 mm at 14:14 on 28 februari 2021
Högsta dagliga nederbörden 27,0 mm den 31 juli 214,2 mm on 03 november 2018
Högsta månatliga nederbörden 109,2 mm oktober 450,8 mm mars 2021
Vind
Maximala vindbyn 17,0 m/s kl 18:57 den 08 augusti 24,4 m/s at 19:49 on 02 oktober 2022
Högsta vindhastigheten (medelvärde 10 min) 13,4 m/s kl 22:50 den 09 februari 24,4 m/s at 19:59 on 02 oktober 2022
Lufttryck vid havsnivån
Lägsta lufttrycket 975,4 mb kl 01:20 den 16 januari 945,3 mb at 17:47 on 21 oktober 2021
Högsta lufttrycket 1060,3 mb kl 11:27 den 18 april 1077,5 mb at 09:50 on 11 april 2016
:nu::soldata::idag::igår::november::2023::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2023-11-30 05:55:00
skapad av Cumulus v1.9.4 (1098)