Denna sida summerar data från Solar Edge

Producerad soleffekt idag från solceller
Idag   0,0  kWh vid    07:30:31  
Innevarande månad   6,0  kWh vid    07:30:31  
Innevarande år   3159,0  kWh vid    07:30:31  
Totalt sedan starten 29/4 2020   9056,8  kWh vid    07:30:31  
Producerad soleffekt
Månad   2020   2021   2022
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Effekt i januari   0  kWh   7,1  kWh   23,2  kWh
Effekt i februari   0  kWh   49,8  kWh   101,1  kWh
Effekt i mars   0  kWh   231,5  kWh   322,4  kWh
Effekt i april   24,3  kWh   410,1  kWh   408,4  kWh
Effekt i maj   546,9  kWh   478,7  kWh   537,7  kWh
Effekt i juni   693,9  kWh   635,1  kWh   593,8  kWh
Effekt i juli   568,3  kWh   615,9  kWh   488,0  kWh
Effekt i augusti   505,3  kWh   332,3  kWh   461,3  kWh
Effekt i september   268,3  kWh   241,1  kWh   217,2  kWh
Effekt i oktober   101,2  kWh   102,1  kWh   5,10  kWh
Effekt i november   28,1  kWh   39,6  kWh   0,0  kWh
Effekt i december   2,8  kWh   13,1  kWh   0,0  kWh
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
Total effekt   2739  kWh   3158  kWh   3159,0  kWh
:nu::soldata::idag::igår::oktober::2022::rekord per månad::rekord::mobil::ljud::trender


Sidan uppdaterad 2022-10-02 07:40:14
Soldata levererad av Solar Edge">
l>